Tilskud til miljø- og klimateknologier

Ny ansøgningsrunde: 380 mio. kr. i tilskud til miljø- og klimateknologier på vej i november

Til november 2023 åbnes en ny ansøgningsrunde, hvor landmænd kan søge om tilskud til miljø- og klimateknologier, med en samlet pulje på hele 380 mio. kr.

Ordningen giver mulighed for at søge om tilskud til en række forskellige teknologier, der har en dokumenteret miljøeffekt. De primære sektorer, der kan ansøge, omfatter svin, kvæg, fjerkræ, planteavl og gartneri.

I 2023 er der især fokus på reduktion af ammoniakudledning fra stalde, reducering af energi- og pesticidforbrug, samt etablering af teltoverdækninger til gylletanke. Dette sker som en del af en løbende indsats for at reducere miljø- og klimapåvirkningen fra den primære jordbrugsproduktion.

Der er nogle ændringer i forhold til ansøgningsrunden i 2022. Det er blandt andet ikke længere være muligt at søge om tilskud til fremme af dyrevelfærd i farestalde. Til gengæld åbnes der for muligheden for at søge om tilskud til mekanisk vækststandsning af kartofler.

Du skal være opmærksom på, at midlerne til Miljø- og klimateknologi for 2023 og 2024 er lagt sammen i én ansøgningsrunde, der åbner hen over årsskiftet. I det nye landbrugspolitikprogram (CAP) er der også planlagt yderligere ansøgningsrunder i 2025, 2026 og 2027. Tilskudsordningen er 100 % finansieret af EU, og tilskudssatsen er på 40 %.

Yderligere oplysninger om ordningen vil blive offentliggjort, når vejledningen, bekendtgørelsen og teknologilisten sendes i ekstern høring i slutningen af juni 2023.

Du kan læse mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

You may also like...

3 Responses

  1. nXKgvWeZ siger:

    tJygEIFlKihrcW

  2. lRAQhEWUpdT siger:

    AsydefJRcM