Miljøtilsyn – det kan betale sig at være forberedt

Der er brugerbetaling på Holstebro Kommunes arbejde i forbindelse med miljøtilsyn. I 2021 er timesatsen steget til 433,41 kr. Det kan derfor betale sig, at være godt forberedt på miljøtilsynet.

Hvad opkræver vi betaling for?

  • Forberedelse af tilsynet
  • Tilsynet på landbruget
  • Udarbejdelse af tilsynsrapport
  • Opfølgninger, hvis nogle forhold skal bringes i orden

De regelmæssige miljøtilsyn varsles 14 dage før tilsynsbesøget. Du modtager et brev i virksomhedens digitale postkasse, og du modtager desuden en sms, hvis du har oplyst os dit mobiltelefonnummer. I brevet kan du læse om, hvad vi skal kigge på, og hvordan du kan forberede dig.

Hvis du har en miljøgodkendelse eller miljøtilladelse, skal du finde den frem og gennemgå vilkårene for at se, om du skal finde noget dokumentation frem. Det kan være en driftsjournal, opdateret beredskabsplan, dokumentation vedrørende fodring eller en miljøteknologi, dokumentation for ressourceforbrug (elforbrug, vandforbrug og forbrug af brændstof).

Du skal desuden finde følgende papirer frem:

  • Logbog med flydelag, hvis du har en gyllebeholder
  • Markkort med placering af markstakke
  • Kvitteringer for bortskaffelse af farligt affald
  • Tankattest til olietanke
  • Opbevaringsaftaler for opbevaring af husdyrgødning

Er du godt forberedt, sparer du både tid og penge. Er du i tvivl om, hvad du skal have klar til tilsynet, kontakt tilsynsmedarbejderen inden tilsynet.

Du kan læse mere om brugerbetaling på Miljøstyrelsens hjemmeside.

You may also like...