Tagged: Naturbeskyttelse

0

Pas på med drænspuling

Drænspuling er et stort problem for fisk og smådyr, hvis okker ender i vandløbet. Herning Kommune har lavet en kort lille oplysende film om emnet. Okker – Vedligeholdelse af dræn og grøfter i okkerområder...

Pas på naturen når du pløjer

Når der skal pløjes efter høsten er det vigtigt, at man er opmærksom på de beskyttede naturtyper, der ligger rundt omkring i landskabet. Naturarealer over en vis størrelse er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Det...

Vandhuller og søer

Har du et vandhul eller en sø på din ejendom og er i tvivl om hvilke regler, der gælder, så er her lidt hjælp til dig: Hvornår er en sø/et vandhul omfattet Naturbeskyttelseslovens §...