Husk de nye tilskudsordninger – ansøgningsfrist 28. april

Som et led i den nye landbrugsreform er det i år muligt at søge fem bio-ordninger, der skal bidrage til at øge biodiversiteten og gøre landbruget endnu mere bæredygtigt og grønt.

Årets ansøgningsrunde for landbrugsstøtte har været i gang siden 1. februar, og der er nu kun få uger tilbage af årets ansøgningsrunde for landbrugsstøtte, der slutter den 28. april. Herefter vil I have have mulighed for at søge ind i de nye ordninger ved at lave ændringer i jeres ansøgning frem til slutningen af maj.

De fem bioordninger er:

  • Miljø- og klimavenligt græs – Støttesats 1.500 kr./ha. Formålet med bio-ordning miljø- og klimavenligt græs er at øge kulstofopbygningen, forbedre jordens frugtbarhed og øge biodiversiteten i jordbundsfaunaen – se mere her.
  • Biodiversitet & bæredygtighed – Støttesats 2.740 kr./ha. Ordningens formål er at give landbrugerne et incitament til at øge antallet af bl.a. småbiotoper, blomsterbrak og markbræmmer for at øge biodiversiteten og bæredygtigheden, og sikre, at der i højere grad skabes langvarige levesteder for markens vilde dyr, fugle og insekter – se mere her.
  • Varieret planteproduktion – Støttesats 615 kr./ha. Varieret planteproduktion er en bio-ordning, hvis formål er at øge variationen af afgrøder i Danmark. Det er godt for biodiversiteten i og over jorden og forbedrer jordens frugtbarhed – se mere her.
  • Økologisk arealstøtte – Støttesats: 870 kr./ha. Ordningen har til formål at øge det økologiske areal for derved at opnå en række fordele for blandt andet klima, miljø, biodiversitet og dyrevelfærd gennem omlægning til og opretholdelse af økologisk jordbrugsproduktion se mere her.
  • Ekstensivering med slæt – Støttesats: 3.526 kr./ha. Formålet med ordningen er at fremme en ekstensiv drift af omdriftsarealer på kulstofrige jorder og i ådale for derved at reducere udledningen af drivhusgasser og kvælstof fra arealerne – se mere her.

Du kan læse mere om hvilke tilskud du kan kombinere på dit areal i 2023 her.

You may also like...