Tagged: Husdyrgødning

Har du husket at lukke teltoverdækning?

Har du en gyllebeholder med teltoverdækning, skal du huske, at den kun må være åben i forbindelse med, at du omrører, tømmer eller udbringer gylle. Hvis teltoverdækningen er åben, vil der være mere lugt...

Kampagnetilsyn 2019 – Møddingspladser

Alle landets kommuner skal hvert år gennemføre mindst to kampagnetilsyn på virksomheder og landbrug. Et kampagnetilsyn er et tilsyn, der er målrettet et bestemt tema eller miljøproblem. Kommunen skal hvert år offentliggøre konklusionen af kampagnen....