Tagged: gyllebeholder

Har du husket at lukke teltoverdækning?

Har du en gyllebeholder med teltoverdækning, skal du huske, at den kun må være åben i forbindelse med, at du omrører, tømmer eller udbringer gylle. Hvis teltoverdækningen er åben, vil der være mere lugt...

Fast overdækning af gyllebeholdere er et krav for nogle

Overdækning af gyllebeholdere er i nogle tilfælde et lovkrav. Formålet er at reducere ammoniakfordampning og lugtemissionen (lugtgener). Hvis du vil bygge en ny gyllebeholder til flydende husdyrgødning skal du være særlig opmærksom i følgende...