Tagged: Markvanding

Ubenyttet boring/brønd

En ubenyttet boring/brønd skal sløjfes

Ubenyttede brønde og boringer skal sløjfes, når de ikke længere er i brug (f.eks. hvis markvandingstilladelsen er udløbet eller ejendommen er blevet tilsluttet et vandværk). Kravet om sløjfning gælder også, hvis du støder på...

Lidt om fornyelse af indvindingstilladelse til markvanding

Fornyelse af indvindingstilladelse til markvanding Tilladelser til markvanding gives som udgangspunkt for 15 år. Det er indvinders pligt at ansøge om fornyelse eller evt. ændringer af fx indvindingsmængden. Holstebro Kommune kontakter ikke indvinder for...