Tagged: IE-husdyrbrug

IE-husdyrbrug – Oplæringsmateriale, nyt inspirationskatalog

Miljø- og Fødevareministeriet og Miljøstyrelsen har i samarbejde med SEGES udarbejdet vejledende oplæringsmateriale som IE-bruget kan tage udgangspunkt i, når deres oplærings materiale skal udformes. Materialet er vejledende og kan ikke anvendes uden det først tilpasses...

Er du klar til miljøledelse?

Hvorfor miljøledelse? IE-husdyrbrug skal have et miljøledelsessystem. Det er ønsket om at gøre dig som landmand bekendt med de besparelser og miljøforbedringer, der kan hentes ved miljøledelse, der ligger til grund for implementeringen. Med...

Ændringer for IE-husdyrbrug

EU-Kommissionen har vedtaget nye BAT-konklusioner for intensivt opdræt af fjerkræ og svin. BAT-konklusionerne omhandler overordnet set emnerne miljøledelse og godt landmandskab samt teknikker inden for ernæringsmæssig styring, effektiv energiudnyttelse, støj-, støv- og lugtemissioner, emissioner...