Klimaløsninger i landbruget

Kom og lad dig inspirere til nye løsninger, der kan bringe os nærmere et klimaneutralt landbrug.

Vil du vide mere om hvordan klimavenlig produktion også kan være en god forretning, så er nedenstående arrangement noget for dig.

Med tanke på det netop overståede valg, hvor der var stort fokus på landbrugets udledning af CO2 og med den kommende klimahandlingsplan for Holstebro Kommune, er det oplagt at kigge på nye trends og teknologier, der kan hjælpe landbruget på vej.

Kom og lad dig inspirere til nye løsninger, der kan bringe os til målet – et klimaneutralt landbrug. Programmet er sammensat af Holstebro Kommune, Holstebro-Struer Landboforening og Food & Bio Cluster Denmark.

PROGRAM:

14.00 Velkommen og introduktion til dagens program v/ Kristian Gade, formand for Holstebro-Struer Landboforening

14.05 Hvordan kan landbruget være en del af løsningen på klimaudfordringen og hvilken rolle spiller FBCD? v/ Teamleder Thorkild Quist Frandsen, Food & Bio Cluster Denmark

14.20 På vej mod en klimahandlingsplan for Holstebro Kommune v/ Henriette Gavlshøj Mortensen, programleder for Klimaagendaen og Anders Debel, Direktør for Teknik og Miljø

14.40 Muligheder i proteinafgrøder til konsum v/Vestjyllands Andel

14.55 Regenerativt landbrug – hvad er det? Og hvordan gavner det klimaet? Bliver det et forbrugerkrav? v/Senior Innovation Manager Knud Tybirk, Food & Bio Cluster Denmark

15.10 Bedre udnyttelse af restprodukter fra landbruget – tænk cirkulært /diskussionsoplæg

15.25 Udtagning af lavbundsjorde – Hvordan kan det hjælpe klimaet? v/ senior innovation manager Gunnar Mikkelsen, Food & Bio Cluster Denmark og miljørådgiver Karen V. Thomasen, SAGRO

15.50 JH Agro: Klimavenlig håndtering af husdyrgødning v/ Produktchef Lars Forbech, JH Agro

16.05 Gråkjær: Hvordan kan byggeriet gøres mere klimavenligt? v/ Markedschef Nikolaj Langelund Roushmann, Gråkjær

16.20 Hvordan kan klimavenlig produktion blive en god forretning for landbruget? ES Green Tool v/ Rasmus Frost, SAGRO

16.40 Spørgsmål og debat

17.00 En forfriskning og netværk

17.30 Tak for i dag!

Der er tilmelding til det spændende arrangement.

Vil du vide mere om Klimaagendaen i Holstebro og den kommende klimahandlingsplan, så kan du læse meget mere her.

You may also like...