Ønsker du at overdække din gyllebeholder? Det er måske nemmere end du tror!

En overdækning af din gyllebeholder er miljømæssigt en god idé, da ammoniakfordampningen fra beholderen vil falde. Derudover opnår du en række fordele:

  • Mængden af transporter ud i marken bliver reduceret, da det ikke længere vil regne i beholderen.
  • Du slipper for at kontrollere om dit flydelag er i orden.

Overdækningen vil naturligvis være mere synlig i landskabet, men du vil i de fleste tilfælde kunne få tilladelse til overdækningen.

Inden du etablerer overdækningen, skal du huske at søge om det. Her skal du som minimum fremsende oplysninger om højden på tanken inkl. overdækning samt overdækningens farve.

Bliver højden inkl. overdækning maks. 8 meter, vil der i de fleste tilfælde kunne træffes en afgørelse om ikke godkendelsespligt, og du kan ansøge på e-mail husdyrbrug@holstebro.dk.

Bliver højden over 8 meter vil det kræve en miljøtilladelse eller godkendelse, da de 8 meter er grænsen, der er fastsat i lovgivningen. En miljøtilladelse eller godkendelse skal ansøges gennem www.husdyrgodkendelse.dk

You may also like...