Fast overdækning af gyllebeholdere er et krav for nogle

Overdækning af gyllebeholdere er i nogle tilfælde et lovkrav. Formålet er at reducere ammoniakfordampning og lugtemissionen (lugtgener).

Hvis du vil bygge en ny gyllebeholder til flydende husdyrgødning skal du være særlig opmærksom i følgende situationer:

  •  Hvis beholderen etableres mindre end 300 meter fra nabobeboelse  er der krav om fast overdækning eller tæt overdækning.
  • Søger du godkendelse eller tilladelse til en gyllebeholder inden for en afstand af 300 meter fra en række beskyttede naturtyper kategori 1- eller 2-naturområder (højmoser, lobeliesøer, heder, overdrev og ammoniakfølsomme søer), er der også krav om fast overdækning. Beholderen kan dog være undtaget for kravet, hvis der på anden måde benyttes ammoniakreducerende tiltag. De ammoniakreducerende tiltag skal være optaget på Miljøstyrelsens liste som teknologi, der kan erstatte fast overdækning (pt. sep 2019 er der ingen teknologi til erstatning af fast overdækning).

Læs mere i teknologilisten og i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte os på tlf. 96117563 eller sende os en mail på tm@holstebro.dk

Tilmeld dig vores blog ved at udfylde navn og e-mail i boksen til højre. Hent vores App til telefonen ved at følgende nedenstående links:

Hent App HolstebroFarmers til Smartphone       Hent App HolstebroFarmers til Iphone

You may also like...