I år kontrollerer vi din teltoverdækning – årets tilsynskampagne 2024

I 2024 har Holstebro Kommune valgt at sætte fokus på teltåbninger i overdækkede gyllebeholdere.

Har du en gyllebeholder med teltoverdækning, skal du huske, at den kun må være åben i forbindelse med, at du omrører, tømmer eller udbringer gylle. Vi ser dog af og til på tilsyn, at teltåbningen står åben ud over disse situationer. Natur-, Miljø- og Klimaudvalget har derfor på udvalgsmøde i december 2023 besluttet, at tilsynskampagnen for 2024 skal sætte fokus på, at teltåbninger på overdækkede gyllebeholdere skal holdes lukkede.

Teltoverdækningen har mange fordele. Med reduceret fordampning af ammoniak får gyllen en bedre gødningsværdi og der kan derfor spares på indkøb af kunstgødning. Sammenlignet med et naturligt flydelag reduceres fordampningen af ammoniak med 50%. Teltoverdækningen eliminerer regnvand i gylletanken og det reducerer udbringningsomkostninger. Desuden giver overdækning mindre lugt på ejendommen og hos naboerne. For at få størst udbytte af disse fordele, er det vigtigt, at teltoverdækningen kun er åben, når det er nødvendigt.

Sker der en skade på teltoverdækningen, er det vigtigt at reparere den hurtigst muligt. Det har ikke nogen betydning, om overdækningen er et krav i ejendommens miljøgodkendelse eller om den anvendes som overdækning i stedet for flydelag. Har husdyrbruget en miljøgodkendelse, skal skader på teltoverdækningen repareres indenfor 1 uge og alle skader og reparationer skal noteres i logbog.

Alle landets kommuner skal hvert år gennemføre mindst to kampagnetilsyn på virksomheder og landbrug. Et kampagnetilsyn er et tilsyn, der er målrettet et bestemt miljøtema eller -problem.

Kampagnen omfatter et antal tilsyn, som er blevet tilfældigt udtrukket blandt de teltoverdækkede gyllebeholdere, der er registreret i kommunen. Tilsynene vil blive ført u-varslet, og udføres i februar.

You may also like...