Har du husket at lukke teltoverdækning?

Har du en gyllebeholder med teltoverdækning, skal du huske, at den kun må være åben i forbindelse med, at du omrører, tømmer eller udbringer gylle.

Hvis teltoverdækningen er åben, vil der være mere lugt og en større fordampning af ammoniak fra beholderen, og så lever beholderen ikke op til miljøkravene om overdækning. Husk derfor, at lukke teltoverdækningen hurtigst muligt efter arbejdet er færdig.

Teltoverdækningen har mange fordele. Med reduceret fordampning af ammoniak får gyllen en bedre gødningsværdi og du sparer på indkøb af kunstgødning. Sammenlignet med et naturligt flydelag reduceres fordampningen af ammoniak med 50%. Teltoverdækningen eliminerer regnvand i gylletanken og det reducerer dine udbringningsomkostninger. Desuden får du mindre lugt på ejendommen og hos dine naboer. For at få størst udbytte af disse fordele skal du sørge for, at teltoverdækningen kun er åben, når det er nødvendigt.

Sker der en skade på teltoverdækningen, er det vigtigt at reparere den hurtigst muligt. Det har ikke nogen betydning, om overdækningen er et krav i din miljøgodkendelse eller om den anvendes som overdækning i stedet for flydelag. Har du en miljøgodkendelse, skal du dog reparere skader på teltoverdækningen indenfor 1 uge og alle skader og reparationer skal noteres i logbog.

Du kan læse mere om teltoverdækningen på Miljøstyrelsens hjemmeside.

You may also like...