I år kontrollerer vi dit flydelag – årets tilsynskampagne 2022

I 2022 har Holstebro Kommune valgt at sætte fokus på flydelag på gyllebeholdere.

Utilstrækkeligt eller manglende flydelag på gyllebeholdere og manglende månedlig egenkontrol af flydelag, er de forhold der oftest indskærpes ved de periodiske tilsyn selv om, de har været et fokusområde i mange år.

Formålet med denne kampagne er derfor at skabe fokus på vigtigheden af flydelaget. Målinger viser, at op til 15% af gyllens kvælstof kan fordampe, hvis en beholder ikke har et tilstrækkeligt flydelag.

Kampagnen omfatter et antal tilsyn, som er blevet tilfældigt udtrukket blandt de gyllebeholdere, der er registreret i kommunen. Tilsynene vil blive ført u-varslet, og udføres enten omkring høst eller i slutningen af året, når der er gylle i beholderne.

Som ejer af en gyllebeholder, skal du være særligt opmærksom på, at det i lovgivningen er det fastsat, at hvis der konstateres manglende flydelag ved to miljøtilsyn indenfor 3 år, skal kommunen som udgangspunkt meddele et påbud om etablering af teltoverdækning. Der er derfor en sandsynlighed for, at tilsynskampagnen vil kunne afstedkomme flere påbud om teltoverdækning.

Alle landets kommuner skal hvert år gennemføre mindst to kampagnetilsyn på virksomheder og landbrug. Et kampagnetilsyn er et tilsyn, der er målrettet et bestemt miljøtema eller -problem.

Flydelag OK

You may also like...