Vejledning til anmeldelse af hobbydyr

Har du brug for hjælp til anmeldelse af hobbydyrehold? I landbrugsgruppen har vi lavet en videovejledning, der hjælper dig med at anmelde et hobbydyrehold på landbrug med husdyrproduktion. Som vi tidligere har skrevet, skal du nemlig anmelde dit hobbydyrehold, hvis du har et sådan ved siden af dit erhvervsmæssige dyrehold.

Videovejledningen viser, hvordan du indtegner en stald eller staldafsnit. Du kan indtegne en stald, der er større end 25 m2, men så skal der medsendes en målfast tegning, der viser, at det ansøgte produktionsareal ikke er større end 25 m2.

Du finder videovejledningen her.

Du skal i anmeldelsen angive, om hobbydyrene kommer til at gå på dybstrøelse, spåner, spalter eller andet. Det er en god idé, at vedlægge en kort beskrivelse af det ansøgte.
Det kan være, at vi har brug for yderligere oplysninger, og du vil i den forbindelse blive kontaktet.

Tidligere blogindlæg om reglerne for hobbydyrehold på husdyrbrug finder du her.

Du er også velkommen til at kontakte os på husdyrbrug@holstebro.dk eller tlf. 9611 7563.

You may also like...