Opstaldning af dyrehold af hobbybetonet karakter

Efter ændring af lovgivningen i 2017 kan du, som eksempelvis svine- eller kvægproducent, anmelde op til 25 m2 produktionsareal til hobbydyr, uden at hele din bedrift skal miljøgodkendes.

Med lovændringen er der dermed fastsat en grænse på 25 m2 for, hvornår et hobbydyrehold er af en sådan karakter, at det kræver miljøgodkendelse af hele bedriften.

Har du allerede på din bedrift et hobbydyrehold, der ikke fremgår af din produktionstilladelse, vil vi tage en snak om dine muligheder i forbindelse med et kommende miljøtilsyn.

Har du spørgsmål til din produktionstilladelse eller dine hobbydyr, er du altid meget velkommen til at skrive til landbrugsgruppen på husdyrbrug@holstebro.dk eller ringe til os på 9611 7563.

You may also like...