Hvad er en revurdering?

Er dit husdyrbrug miljøgodkendt, er du måske bekendt med reglerne om, miljøgodkendelsen skal revurderes 8 år efter den er blevet meddelt. Efter den første revurdering, skal miljøgodkendelsen revurderes løbende og mindst hvert 10. år.

Men hvad er idéen med en revurdering?
Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

Udgangspunktet er, at Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier for eksisterende staldanlæg skal være overholdt i forbindelse med en revurderingsafgørelse. Udover dokumentation for at husdyrbruget overholder de vejledende emissionsgrænseværdier for ammoniak og fosfor, skal der indsendes en fuld BAT redegørelse for husdyrbruget indeholdende bl.a. en gennemgang af BAT-teknologi i staldanlæg, opdateret beskrivelse af opbevaringen og bortskaffelsen af affald, gennemgang af gødningsopbevaringen samt gennemgang af ressourceforbruget på husdyrbruget.

Er der forhold, der har ændret sig, siden godkendelsen blev meddelt, skal dette også oplyses i forbindelse med revurderingen.

Vi anmoder om, at der indsendes oplysninger til brug ved revurderingen gennem det elektroniske ansøgningsskema på www.husdyrgodkendelse.dk.

Du skal være opmærksom på, at der ligesom for arbejdet med miljøgodkendelsen er brugerbetaling for det arbejde, vi i landbrugsgruppen har med din revurdering af miljøgodkendelsen.

Er du i tvivl om hvorvidt du skal have din miljøgodkendelse revurderet eller har du spørgsmål eller kommentar til ovenstående, så kan du kontakte landbrugsgruppen på telefon: 9611 7563 eller send os en mail på husdyrbrug@holstebro.dk.

Tilmeld dig vores blog ved at udfylde navn og e-mail i boksen til højre. Hent vores App til telefonen ved at følgende nedenstående links:

Hent App HolstebroFarmers til Smartphone       Hent App HolstebroFarmers til Iphone

You may also like...