Vær opmærksom på reglerne om delvis bortfald af produktionstilladelse (kontinuitetsbrud)

Har du en miljøtilladelse eller godkendelse efter Husdyrbrugloven eller en anmeldelse efter anmelderordningerne i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, som du har udnyttet, skal du være opmærksom på, at du er omfattet af reglerne om delvis kontinuitetsbrud.

For at opretholde din fulde produktionstilladelse er reglerne i praksis sådan, at du inden for en 3 årig periode minimum 1 år skal have udnyttet 25% af din produktionstilladelse. Dette gælder uanset, om du er godkendt til antal dyr eller til antal kvadratmeter produktionsareal.

Er dit husdyrbrug eksempelvis godkendt til 10.000 slagtesvin skal du for at opretholde din fulde produktionstilladelse inden for en samlet 3 årig periode 1 år have produceret mindst 2.500 slagtesvin.

Ligeledes gælder det, at hvis du har en godkendelse til slagtesvin på 1.000 m2 produktionsareal, så skal der inden for en 3 årig periode 1 år have været slagtesvin på minimum 250 m2 med en belægningsgrad på 50% for at opretholde den fulde tilladelse.

Har du ikke en tilladelse eller godkendelse efter Husdyrbrugloven eller en anmeldelse efter anmelderordningerne i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, bortfalder din produktionstilladelse først, hvis du ikke har haft nogle af de tilladte dyr i 3 på hinanden følgende år.

You may also like...