Sådan undgår Holstebro Kommune smittespredning i forbindelse med tilsynsbesøg

Hvor mange skal have tilsyn?
Vi har taget hul på et nyt tilsynsår, og i landbrugsgruppen ser vi frem til at komme ud og besøge jeres bedrifter og få en snak om miljøforholdene.

I 2019 skal landbrugsgruppen i alt gennemføre 240 planlagte tilsyn.

Kommer vi på alle typer husdyrbrug?
Ja, landbrugsgruppen skal føre tilsyn alle typer af husdyrbrug – lige fra fjerkræbesætninger til minkfarme.

Som husdyrbruger kan man dog være forvisset om, at tilsynsmedarbejderen inden et besøg har fulgt kommunens procedure mod smittespredning, som er udarbejdet efter en dialog med Fødevarestyrelsen og bl.a. Kopenhagen Fur. Vi kommer ikke på husdyrbrug med samme dyretype før der er gået 24 timer og rent faktisk holder vi en længere friperiode imellem besøgene på to minkfarme end både Kopenhagen Fur og Fødevarestyrelsen, idet vi har valgt, at der altid skal gå mindst 48 timer mellem tilsynsbesøg på minkfarme.

Holstebro Kommune har desuden en procedure for, hvordan man anvender beskyttelsesudstyr og sørger for hygiejne og rengøring i forbindelse med tilsyn. Proceduren er baseret på et oplæg fra Fødevarestyrelsen og er bl.a. accepteret af Kopenhagen Fur.

Har du selv en smittespredningsplan?
Vi opfordrer til, at du som husdyrbruger selv overvejer, hvilke mulige smitterisici dit husdyrbrug bliver udsat for i den daglige drift. På baggrund heraf kan du udarbejde en smittespredningsplan. Vi opfordrer også til, at du altid selv har det nødvendige udstyr som f.eks. overtræksdragter, rene støvler eller overtræk til sko/støvler, handsker og desinfektionsmidler til rådighed til besøgende gæster.

Du kan dog være helt sikker på, at vi i landbrugsgruppen kommer med rent og desinficeret udstyr. Du kan hjælpe os, hvis du sørger for, at vi har adgang til vand efter besøget, så vi kan få vasket hænder, udstyr m.m.

Hvordan får jeg besked om jeg skal have tilsyn?
De fleste tilsyn bliver varslet cirka 14 dage inden tilsynet. Er du forhindret i at deltage eller passer tidspunktet ikke, så kontakt os, så prøver vi at finde et andet tidspunkt.

Ved du, at din bedrift er smittet, så vil vi meget gerne have besked inden tilsynet. Det er også en god ide, at kontakte os, hvis der er særlige forholdsregler, vi skal tage i forbindelse med et tilsyn på netop din bedrift.

Du skal være opmærksom på, at vi sender tilsynsvarslet til husdyrbrugets digitale postkasse, så det er en god ide, at tjekke denne jævnligt.

Hjælp os til at blive bedre
Har du en god tilsynshistorie, du har lyst til at dele – eller forslag til hvordan vi kan forbedre vores tilsynsbesøg, så skriv endelig en kommentar her på bloggen eller ring til os på telefon 96117563.

I samarbejde med dig som landmand undgår vi smittespredning til og fra dit husdyrbrug

I samarbejde med dig som landmand undgår vi smittespredning til og fra dit husdyrbrug

Hvor tit kommer kommunen på tilsyn
Kommunen fører tilsyn med de mest miljøtunge husdyrbrug (kategori 1-virksomheder) 1-3 gange inden for en 3-årig periode (frekvensen afhænger af risikovurderingen). Øvrige, ikke-godkendelsespligtige husdyrbrug (kategori 2-virksomheder) føres der tilsyn med mindst én gang inden for en 6-årig periode. Kommunen skal yderligere hvert år føre tilsyn med en vis procentdel af husdyrbrugene i de to kategorier (prioriterede tilsyn).

Et basis tilsyn er en gennemgang af husdyrbrugets samlede miljøforhold og der indgår som minimum et fysisk tilsyn på husdyrbruget.  Undtaget herfra er dog i visse tilfælde tilsyn med landbrug, der har en godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 16.

Et prioriteret tilsyn, er et tilsyn udover basistilsynet, der er målrettet husdyrbrug, hvor kommunen ud fra miljørisikoscoren vurderer, at der skal føres flere tilsyn med bestemte områder. Det prioriterede tilsyn kan være et samlet tilsyn eller et deltilsyn, der som minimum er målrettet de områder eller aktiviteter, som er årsagen til tilsynet.

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte os på tlf. 96117563 eller sende os en mail på husdyrbrug@holstebro.dk

Tilmeld dig vores blog ved at udfylde navn og e-mail i boksen til højre.

You may also like...