Har du valgt den bedste plads til opbevaring af døde dyr?

Har du valgt den bedste plads til opbevaring af døde dyr? Overholder pladsen alle krav?

Der er mange forhold at tænke på, når der skal findes den bedste plads og indretning til pladsen for døde dyr. Placering og fysisk udformning betyder rigtig meget for risikoen for indførsel af smitte. Til gengæld ønsker myndighederne ikke, at pladserne placeres tæt på offentlig vej.

Myndighed

Fødevarestyrelsen er myndighed på området og kan påbyde, at opbevaringsstedet f.eks. flyttes længere væk fra offentlig vej. Kontakt evt. beredskab-nord på fvst@fvst.dk, hvis der er brug for hjælp til placering af kadaverpladser.

Holstebro Kommune ønsker af landskabelige hensyn ikke at have kadaverpladser placeret uafskærmet langs vejen. Der bliver i miljøgodkendelser af større brug stillet vilkår om indretning, så kadaverpladsen ikke er synlig i landskabet ved færdsel på offentlig vej.

Huskeliste

Checklist

• Kadaverpladsen skal være placeret i passende afstand fra offentlig vej, produktionsbygninger og arealer med produktionsdyr
• Hav tydelige skilte med husnummer, da dette letter arbejdet for chaufførerne og ikke mindst deres afløsere.
• Afhentningsstedet bør være trukket et stykke væk fra vejen, hvis vejen bruges af andre
• Døde dyr ma ikke kunne ses fra offentlig vej
• Tilkørselsforholdene til afhentningsstedet skal være let tilgængelige
• Afhentningsstedet skal ligge, så lastbilen med døde dyr ikke skal bakke, hverken ud på eller ind fra offentlig vej ved afhentning.
• Bemærk at kranen pa lastbilen kræver arbejdsplads i højden, hvorfor døde dyr ikke må placeres under træer, el-ledninger eller andet
• Dyrene skal placeres i skygge på et underlag, så de er hævet i en passende afstand fra jorden
• Afhentningspladsen bør sikres mod ådselædende dyr
• I tilfælde hvor dyrene er overdækket, skal dette ske med en fast overdækning
• Alternativt kan dyrene opbevares på frost eller køl.
• Undgå at anbringe de døde dyr i nærheden af mark- og plansiloer for at undgå, at lastbilen med døde dyr krydser din interne fodervej
• Undgå at døde og levende dyr udleveres ved siden af hinanden.

Bedrifter >500 DE

For husdyrbrug over 500 DE gælder, at opbevaring af døde dyr skal ske på et cementeret underlag, som er sikret mod ådselædende dyr ved indhegning. Herudover skal der udarbejdes en sundhedsrådgivningsaftale og en smittebeskyttelsesplan med en praktiserende dyrlæge. Smittebeskyttelsesplanen skal godkendes af fødevarestyrelsen. Holstebro Kommune finder det hensigtsmæssigt, at placeringen af kadaverpladsen indgår i smittebeskyttelsesplanen for den samlede bedrift.

Eksempler på afhentningssteder

• Nedgravet brøndring med lag
• Kumme af fundablokke med skyggemur
• Afskærmet kadaverplads – betonelementer med låge
• Ditto-plankeværk eller hegn af vandfast krydsfiner
• Kølebrønd

Her kan du læse mere

Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr.

FarmTest nr. 94. – Udlevering af døde kreaturer

 

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte os på tlf. 96117563 eller sende os en mail på husdyrbrug@holstebro.dk

Tilmeld dig vores blog ved at udfylde navn og e-mail i boksen til højre. Hent vores App til telefonen ved at følgende nedenstående links:

Hent App HolstebroFarmers til Smartphone       Hent App HolstebroFarmers til Iphone

You may also like...