Vær opmærksom på din møddingsplads – Det viser resultatet af møddingspladskampagnen 2019

Kommunen skal hvert år, ifølge tilsynsbekendtgørelsen, udføre to forskellige tilsynskampagner, som er en afgrænset tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema.

Det er Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, der vælger tilsynstemaerne. Temaet for 2019 på husdyrområdet var tilsyn med møddingspladser.

Teknik og Miljø har i perioden marts-juni 2019 udført 26 kampagnetilsyn. Alle tilsyn blev udført uvarslet. Forud for kampagnen blev der lavet et blogindlæg på Holstebrofarmers.dk om kampagnen. Læs indlægget om kampagnen her

Der blev observeret fejl og mangler på over halvdelen af tilsynene, og disse er blevet håndhævet. De hyppigste fejl var følgende:

  • Manglende overdækning af møgstakken på møddingspladsen
  • Revner i bund eller sider
  • Forkert/intet fald til afløb

Konklusionen på kampagnen er derfor, at der stadig er behov for fokus på møddingspladser. Læs mere om reglerne på området her og på bloggen

You may also like...