Husk fluebekæmpelsen

Fluebekæmplse
Fluebekæmplse

Den varme sommer har betydet, at mange naboer til husdyrbrug har været plaget af fluegener henover sommeren. Holstebro Kommune har i juli måned modtaget mange flueklager fra naboer til husdyrbrug – især minkfarme.

Det er vigtigt at have styr på fluebekæmpelsen og tage problemet i opløbet ved at lave rutinemæssig fluebekæmpelse hele året. Selvom problemet er de voksne fluer, så opnås det bedste resultat ofte ved at bekæmpe fluerne i larvestadierne med et larvebekæmpelsesmiddel (larvicid).

Er der allerede mange voksne fluer på husdyrbruget, skal man bekæmpe fluerne og forhindre, at fluerne finder egnede steder at lægge æg. Her har håndtering af husdyrgødning og staldhygiejne stor betydning. Daglig rengøring ved at fjerne rester af foder og gødning, overdækning af gødning / oprensningsmateriale samt brug af smøremidler som f.eks. fluesnore er således også vigtige værktøjer i fluebekæmpelsen.

 

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte os på tlf. 96117563 eller sende os en mail på husdyrbrug@holstebro.dk

You may also like...