Dokumentationskrav – Har du styr på dine papirer

Mapper til dokumenter

Når jeg eller en af mine kollegaer fra landbrugsgruppen kommer på tilsyn, så går vi en tur rundt på hele bedriften med fokus på potentielle miljømæssige udfordringer. Under miljøtilsynet får vi en snak om tingene, både de ting som er i orden og eventuelle ting, hvor der er brug for ekstra fokus.

En stor del af tilsynet består i at gennemgå dokumentationen for overholdelse af forskellige miljøforhold. Inden tilsynet har jeg gennemgået husdyrbrugets egne indberetninger til andre myndigheder, som for eksempel husdyrbrugets produktion ud fra gødningsregnskaber og anvendelse af bygninger samt registrerede olietanke ud fra BBR oplysninger.

For de fleste husdyrbrug skal du kunne dokumentere bortskaffelse af bl.a. farligt affald, samt placering af eventuelle markstakke de sidste 5 år. Vi skal også se skriftlige opbevaringsaftaler, og derudover kan kommunen i visse tilfælde kræve, at få eftersendt dokumentation for øvrige forhold.       

Hvis du har en miljøgodkendelse, så vil vi gennemgå vilkårene i denne. I den forbindelse er det særligt vigtigt, at du har dokumentationen for overholdelse af dine vilkår klar på tilsynsdagen. Har du fået en miljøgodkendelse efter § 16a eller § 16b, kan der være behov for at dokumentere produktionsarealerne i de forskellige staldafsnit.

Dokumentationen kan være i form af driftsjournaler, du skal føre i løbet af året som f.eks. forbrug af el, vand, brændstof og hjælpemidler eller egenkontrol af gyllebeholder og ventilationsanlæg.

Nogle vilkår kræver en mere kompliceret dokumentation, det kan være beregninger på foderkorrektioner, på køleeffekt ved gyllekøling eller udskrifter fra et forsuringsanlæg, hvis der er stillet vilkår til brug af ammoniak reducerende teknologi. I nogle tilfælde kan du have behov for at få hjælp fra din landbrugskonsulent.

Har du oplevet, at der er vilkår, der er svære at dokumenterer eller har du andre erfaring med vilkårskontrol – gode og dårlige, så hører vi meget gerne fra dig. Du kan skrive til os enten her på bloggen eller på husdyrbrug@holstebro.dk.

You may also like...