Møddingspladsen

Hvordan skal din møddingsplads være indrettet for at den faste husdyrgødning opbevares korrekt?

  • Møddingspladsen skal være tæt, dvs. der må ikke være revner i møddingsbund og sidevægge. Møddingspladsen skal være udført af bestandige materialer, som fugt ikke kan trænge igennem, og som kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved håndtering af gødningen.
  • Der er krav til udformning af selve møddingspladsen i forhold til pladsens hældning mod afløb, krav til højde af sider og bredde af randbelægning.
  • Sidebegrænsningen skal som minimum bestå af en 1 m høj mur eller en 2 m bred randbelægning. Mur og randbelægning skal holdes fri for gødning.
  • Randbelægning og belægning ved indkørsel i møddingen skal som minimum have 3 % fald mod afløb. Møddingsbunden skal som minimum have 1 % fald mod afløb.
  • Der skal være afløb fra pladsens laveste punkt og afløbet må ikke være tilstoppet.
  • Der må ikke kunne løbe overfladevand fra omliggende arealer eller tagvand ind på pladsen.

HUSK, at fast gødning skal overdækkes med vandtæt materiale straks efter udlægning. Gælder dog ikke ældre udmugningsanlæg med udlægning i kegle.

Du kan finde samtlige regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Find inspiration til udformning af møddingsplads i Byggebladene. Vær opmærksom på at byggebladene er et eksempel på, hvordan en møddingsplads kan etableres så den overholder de forskellige krav i loven. Du finder byggebladene via linket.

Byggeblad om Møddingsplads med afgrænsningsmur.

Byggeblad om Møddingsplads med 2 meter randzone.

 

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte os på tlf. 96117563 eller sende os en mail på husdyrbrug@holstebro.dk

You may also like...