Det er nu der skal tænkes i fluebekæmpelse

Foråret og det varmere vejr betyder at fluesæsonen er over os – og det er nu fluebekæmpelsen skal igangsættes.

Vi besøger hvert år rigtig mange husdyrbrug, og vi har lagt mærke til, at man med udmugning og systematisk larvebekæmpelse kan komme meget langt i retning af en effektiv fluebekæmpelse.

Husk på at forebyggelse er den vigtigste måde, at undgå store flueproblemer på. Derfor er jævnlig udmugning og renholdelse for gødning, foderrester og fugtig halm vigtig, da dette er hele grundlaget for fluernes udvikling. Selvom det er de voksne fluer, som er problemet – findes langt de fleste individer nede i gødningen.

Alle tiltag, som begrænser fluernes adgang til at lægge æg samt larver og pupper i at udvikle sig, vil formindske problemet.

De bedste tidspunkter at behandle med et larvicid er i april/maj og igen i august/september. På disse tidspunkter er fluelarverne i god vækst og derfor maksimalt følsomme. April/maj behandlingen rammer afkommet af årets første generation fluer og august/september-behandlingen rammer de larver og pupper, som ellers vil overvintre og lægge grund den til næste års flueproblemer.

Du kan læse mere om fluer og bekæmpelse af fluer i retningslinjerne udgivet af Aarhus Universitet her.

You may also like...