Overdækning af møddingspladsen øger ikke antallet af rotter

På tilsyn hører vi ofte, at overdækning af mødding på møddingspladsen øger antallet af rotter. Dette bruges som argument for ikke at overdække møddingen.

Holstebro Kommune har haft en dialog med en rottefænger om problemet og er af den opfattelse, at en korrekt overdækning af mødding på en møddingsplads ikke vil øge antallet af rotter.

www.rotteangreb.dk kan du se kampagnevideoen for forebyggelse af rotteangreb på landbrug.

Har du rotter på din ejendom

Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, skal straks anmelde dette til kommunen. Det kan du gøre her.

På Holstebro Kommunes hjemmeside kan du også læse mere om rottebekæmpelse, sikringsordninger m.v.

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte os på tlf. 9611 7828 eller sende os en mail på tm@holstebro.dk

You may also like...