Sådan opbevarer du halmspild fra pelsdyrfarme korrekt

Hvordan håndterer du halmspild mv. når du muger ud under burene? Når vi kommer på tilsyn, oplever vi til tider, at halmspild mv. ikke opbevares lovligt.

Halmen under burene indeholder gødningsrester og foderspild og er derfor en mulig forureningskilde, og derfor  anser vi det som fast gødning ligesom reglerne foreskriver.

Møddingplads

Møddingplads

Korrekt opbevaring

Efter udmugning under burene skal halmen inklusive gødnings- og foderrester opbevares som fast gødning, dvs. i godkendt opbevaringsanlæg, såsom på en møddingsplads eller en i container. Den faste gødning skal overdækkes med tætsluttende og vandtæt presenning straks efter udlægning.

Alternativt kan den faste gødning kommes i gyllebeholderen som supplement til flydelaget, hvis der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet. En anden løsning er at lave en 5-årig opbevaringsaftale med en ejer til et godkendt opbevaringsanlæg.

Ikke i markstak

Du må ikke opbevare fast gødning fra pelsdyrfarme i markstak, da den faste gødning fra pelsdyrfarme ikke opfylder kravene for opbevaring af komposteret dybstrøelse i markstak.

Vil du vide mere kan du læse den fulde lovtekst i Miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning.

Selve udformningen af møddingsplads fremgår af byggebladene:
Byggeblad om Møddingsplads med afgrænsningsmur

Byggeblad om Møddingsplads med 2 meter randzone

You may also like...