10 års beholderkontrol – eller har du krav om kontrol hvert 5 år?

Alle beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft skal have beholderkontrol mindst hvert 10. år. I 2012 blev der indført 5 års-kontrol på beholdere beliggende inden for 100 meter fra åbne vandløb, regelmæssigt vandførende grøfter og søer over 100 m². Det er dit ansvar at sørge for kontrol af en autoriseret kontrollant eller at tage beholderen ud af drift.

Vandhul

Kravet om 5 års beholderkontrol er gældende for de samme beholdere, som har krav om gyllealarm. Husk, at kravet om installering af gyllealarm har været gældende siden 1. januar 2012. Så er det ikke på plads endnu, skal det ske hurtigst muligt.

Hvorfor beholderkontrol?

Erfaringer viser, at beholdere kan blive utætte eller eventuelt helt kollapse. Herved kan der opstå risiko for forurening af omgivelserne og af grundvandet. Vær også opmærksom på, at de fleste tankforsikringer (kasko) normalt stiller krav om, at beholderkontrollen er gennemført til tiden.

Hvem kontrollerer?

Beholderkontrollen må kun udføres af personer, der er uddannet og autoriseret hertil. Autorisationen sikrer, at kontrollen udføres af kvalificeret personale og på et ensartet grundlag over hele landet. Autorisationen gives til kvalificerede personer blandt rådgivende ingeniører, entreprenører, beholderproducenter og bygningskonsulenter. På hjemmesiden www.beholderkontrol.dk kan du finde en liste over autoriserede beholderkontrollanter.

Alternativ

Ønskes beholderkontrollen ikke gennemført, kan du vælge at tage beholderen ud af drift. Kommunen skal skriftligt informeres om at beholderen tages ud af drift, senest den dato, hvor der skulle have været indgivet anmodning om beholderkontrol.

Beholderen anses for at være taget ud af drift, når den er tømt og rengjort, og man skriftligt har meddelt kommunen, at beholderen er taget ud af drift.

 

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte os på tlf. 96117563 eller sende os en mail på husdyrbrug@holstebro.dk

Tilmeld dig vores blog ved at udfylde navn og e-mail i boksen til højre. Hent vores App til telefonen ved at følgende nedenstående links:

Hent App HolstebroFarmers til Smartphone       Hent App HolstebroFarmers til Iphone

You may also like...