Offentlige miljøoplysninger

Alle miljøtilsyns skal offentliggøres på Danmarks Miljøportal.

Når du har haft tilsyn på dit husdyrbrug får du senest efter 2 måneder en tilsynsrapport fra den medarbejder i landbrugsgruppen, der har gennemført tilsynet.

Efter du har modtaget tilsynsrapporten har du 14 dage til at komme med dine kommetarer til tilsynsrapporten. Efter denne 14 dages høringsperioden offentliggør vi en kort opsummering af miljøtilsynet via Danmarks Miljøportal.

Opsummering består af de lovpligtige minimumsinformationer som kommunen er forpligtiget til at afgive:

  • Virksomhedens navn (ifølge CVR)
  • Virksomhedens adresse
  • Virksomhedens CVR nummer
  • Dato for tilsyn
  • Baggrunden for tilsynet (rutinetilsyn, opfølgende tilsyn, tematilsyn etc.)
  • Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden, evt. med angivelse af listepunkt)
  • Hvad der er ført tilsyn med?
  • Er der konstateret jordforurening?
  • Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol
  • Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte os på tlf. 96117563 eller sende os en mail på husdyrbrug@holstebro.dk

Tilmeld dig vores blog ved at udfylde navn og e-mail i boksen til højre. Du kan også hente vores App til telefonen i både App Store og Google Play.  

You may also like...