Kender du de nye regler for mindre dyrehold?

Den nye husdyrlov giver mulighed for at mindre dyrehold bliver omfattet af et forenklet miljøtilsyn.

Har du:

  • Et mindre dyrehold, hvor staldarealet er mindre end 100 m2.
  • Et dyrehold bestående af heste/ammekvæg/geder/får på dybstrøelse, hvor staldarealet er mindre end 175 m2 (dog 300 m2 ved vinteropstaldning).
  • Et hestehold, hvor staldarealet er mindre end 200 m2.
  • Et udegående dyrehold uden faste staldanlæg (flytbare skure).

Så har du mulighed for at anmelde dit dyrehold og blive omfattet af et forenklet miljøtilsyn. Det forenklede tilsyn fokuserer på håndteringen af den faste husdyrgødning og vi vil se på møddingspladser, markstakke, containere og lignende.

Har du brug for at vide, hvad der regnes som produktionsareal, læs her.

Du kan anmelde mindre dyrehold her.

I anmeldelsen skal du beskrive:

  • hvad består dyreholdet af
  • hvor stor er produktionsarealet
  • hvor og hvordan gødningen opbevares

Husk, at det først er, når du har modtaget en accept fra kommunen, at de nye regler gælder for dig.

Se vores folder om grænserne til miljøtilsyn.

You may also like...