Har du tjek på dine BBR oplysninger?

Der har i den seneste tid været fokus på opdatering af oplysninger i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det sker i takt med, at SKAT er i gang med at indsamle og opdatere data for alle ejendomme til erhverv, landbrug og skovbrug. BBRs oplysninger om erhvervsejendommene skal i fremtiden i højere grad bruges af offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og den finansielle sektor.

BBR registret indeholder oplysninger om grunde, bygninger, tekniske anlæg og private boliger. På landbrugsejendomme skal alle bygninger og faste anlæg (gyllebeholdere, siloer, olietanke, møddingspladser mm.) være registreret og placeret korrekt. Som ejer har du ansvar for at sikre, at BBR-oplysningerne for din ejendom er korrekte.

Du kan nemt hente oplysningerne om din ejendom, når du logger ind med NemID på ois.dk. Her kan du hente en opdateret BBR-Meddelelse. Du kan desuden finde et kort over din ejendom på https://kort.bbr.dk/.

Når vi fremadrettet kommer på et regelmæssigt miljøtilsyn, vil oplysningerne i BBR også blive gennemgået, og du vil som regel modtage en opdateret BBR-Meddelelse i din virksomheds digitale postkasse. Det er vigtigt, at du gennemgår meddelelsen og kigger i feltet ”Bemærkninger for bygning” om der er noget, du skal foretage dig. Det kan være, at nogle bygninger skal justeres i størrelsen, at der mangler nogle oplysninger, eller at der mangler en byggetilladelse.

På miljøtilsyn vil vi desuden tjekke oplysningerne om dine olietanke og fyringsanlæg og evt. placere dem korrekt i BBR. Du skal huske, at dette er kun en service, vi tilbyder, men at du selv har ansvaret for at holde BBR oplysningerne opdateret.

Du kan finde flere oplysninger her: https://www.holstebro.dk/borger/bolig-og-byggeri/boligejer/bbr

You may also like...