Affaldssortering: En simpel handling, en stor forskel

Vi skal sortere vores affald” har du hørt mange gange, men hvordan egentligt? Alle virksomheder og landbrug skal sortere affald ved kilden, dvs. at affaldet skal sorteres på gården.

På miljøtilsyn har vi meget fokus på affaldet, så du kan forvente at vi kigger på, hvordan du sorterer, og hvad der ligger i din container til restaffald. Du skal også dokumentere, hvor affaldet bliver afleveret.

Affaldet skal sorteres i følgende fraktioner til genanvendelse:

  1. Glas
  2. Metal
  3. Plast
  4. Papir
  5. Pap
  6. Madaffald
  7. Haveaffald
  8. Træ
  9. Tekstil
  10.  Mad- og drikkekartoner
  11.  Farligt affald, herunder batterier, elektronik, mm.
  12.  PVC-affald
  13.  Andet affald, der er egnet til materialenyttiggørelse

Hvilke muligheder har du for at aflevere affaldet?

Du kan aflevere affaldet til godkendt virksomhed, som du finder i Affaldsregisteret. Der kan være forskel på, hvordan de forskellige fraktioner skal præcist sorteres. Du skal derfor spørge virksomheden for vejledning.

Du kan vælge selv at aflevere virksomhedens affald på en kommunal genbrugsplads. Du skal være tilmeldt genbrugspladsen som virksomhed og registrere dig med en brik, når du ankommer på genbrugspladsen.

Du kan tilmelde din virksomhed til Nomi4’s indsamlingsordning, hvis virksomhedens affald i art og mængde svarer til en privat husholdning.

Er du i tvivl, hvordan du skal sortere affaldet, er du velkommen til at kontakte os.

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *