Pas på med spild af foder og gødning på husdyrbruget

Spild af foder eller gødning kan give anledning til forurening af vandmiljøet.

Hvis der sker spild af foder eller gødning, er det vigtigt at fjerne det hurtigst muligt. Vær særligt opmærksom på afløb rundt omkring på ejendommen.

Faste pladser eller veje, som ikke er etableret med henblik på opbevaring af foder eller møg, kan have afløb til vandløb, søer eller dræn, som kan lede et eventuelt spild direkte til vandmiljøet. Selv små mængder kan have en stor effekt på vandmiljøet. Derfor skal du også være særligt opmærksom på spild her.

Tagnedløb som ikke er helt tætte ved jordoverfladen, udgør også en risiko, hvor forurenet vand ledes enten til faskine eller til dræn, vandløb eller sø.

You may also like...