Ny brugergruppe for rottemidler

Ny bekendtgørelse på rotteområdet giver mulighed for udvidet autorisation for rottebekæmpelse.

Der åbnes for at personer, som har en række kvalifikationer, der bl.a. opnås ved sprøjtemiddelcertifikat, vil kunne opnå en begrænset autorisation (kaldet R2) til at bekæmpe rotter med en række rottegifte. R2 autorisationer kræver gennemførelse af et 1 dags kursus og beståelse af en tilhørende prøve, hvilet giver adgang til at bruge et begrænset udvalg af giftstoffer til bekæmpelse på egen erhvervsejendom.

Miljøstyrelsen er pt. ved at udarbejde vejledning til kursusudbyder, en liste over de steder der udbyder R2 autorisationskurser samt yderligere information om, hvem der kan få en R2 autorisation.

Holstebro Kommune opfordre mulige interesserede til, at holde sig ajour på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Du kan læse mere i bekendtgørelsen.

You may also like...