Har du styr på farligt affald?

Som landmand er du ansvarlig for at husdyrbrugets affald sorteres og bortskaffes korrekt. Det er vigtigt, at du er ekstra opmærksom på den del af affaldet, der betragtes som farligt affald. Farligt affald er affald, der kan forårsage skade på menneskers sundhed eller miljøet.

Hvilke typer affald er farligt affald?

 • Kemikalierester
 • Spildolie
 • Oliefiltre
 • Klude med olierester
 • Maling- eller lakrester
 • Kemikalierester
 • Giftrester
 • Medicinrester eller kanyler (opsamlet i plastdunke eller kanylebokse)
 • Spraydåser, også tomme
 • Plastdunke med ”dødningehoved”
 • Asbestholdige tagplader
 • Lysstofrør og lavenergipærer
 • Batterier og akkumulatorer

Du har mulighed for at aflevere op til 200 kg farligt affald på genbrugspladsen hvert år. Husk, at du skal være tilmeldt genbrugspladsen som virksomhed. Du kan tilmelde dig her.

Du kan også vælge at aflevere dit farlige affald til en virksomhed, som er godkendt til at håndtere affaldet. Du finder alle godkendte virksomheder i affaldsregisteret, hvor du kan søge efter en bestemt affaldsfraktion. Nogle affaldstyper har er omfattet af returordning, derfor er der mulighed for at aflevere lysstofrør, lavenergipærer, batterier og akkumulatorer i butikken, hvor du har købt dem, eller hos din leverandør.

Som virksomhedsejer skal du kunne dokumentere, hvilket farligt affald, der genereres i virksomheden, og hvordan den bortskaffes. Husk derfor at gemme alle fakturaer, kvitteringer fra genbrugspladsen samt kvitteringer for udført service på maskiner i 5 år.

Du kan få læse mere på vores hjemmeside. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det affald, du står med, er farligt eller ej, kontakt os.

You may also like...