Årets tilsynskampagne sætter fokus på forebyggelse af uheld og beredskabsplaner

Årets tilsynskampagne sætter fokus på forebyggelse af uheld på husdyrbrug og laves i samarbejde med Nordvestjyllands Brandvæsen.

En god beredskabsplan er en vigtig hjælp for dig, dine ansatte og det beredskabspersonale, der er sendt ud på stedet ifm. med et uheld. Korte instrukser og et godt oversigtskort gør, at skaden hurtigere kan komme under kontrol og konsekvenser minimeres.

Hvad skal vi kigge på?

Kampagnen vil omfatte ca. 20 kampagnetilsyn på tilfældigt udvalgte husdyrbrug, der har et krav om beredskabsplan i en miljøgodkendelse eller miljøtilladelse.

På tilsynene skal vi gennemgå husdyrbruget med fokus på forebyggelse af forurening (udslip af gylle, olie eller kemikalier) og brand. Herefter gennemgår vi din beredskabsplan og drøfter evt. forslag til optimering.

Vi kan evt. hjælpe dig med at lave et oversigtskort til din beredskabsplan, så det er nemt og overskueligt at gøre det rigtige, når uheldet er ude. Vi har stillet et kortprogram til rådighed, som giver dig mulighed for at udarbejde et oversigtskort over din ejendom, som du kan vedlægge din beredskabsplan. Du finder kortværktøjet på Holstebro Kommunes hjemmeside.

Har du brug for hjælp til at opdatere din beredskabsplan? Læs mere her og her.

Hvad er et tilsynskampagne?

En tilsynskampagne er en afgrænset, målrettet tilsynsindsats rettet mod et særligt miljøtema eller miljøproblem. Alle kommuner skal hvert år gennemføre to årlige tilsynskampagner for henholdsvis virksomheder og husdyrbrug. Kommunen skal opstille mål for indsatsen, vurdere effekten af kampagnen og offentliggøre en samlet beskrivelse af kampagneindsatsen.

You may also like...