Har du en plan? Så hjælper vi dig med kortet

Når uheldet er ude på dit landbrug, er det vigtigt, at der sker en hurtig og målrettet indsats, så forureningen begrænses. Med en beredskabsplan har du klarhed over, hvad der skal gøres, hvor hjælpemidlerne er og hvem, der skal kontaktes.

Nu giver vi dig muligheden for at udarbejde et digitalt oversigtskort over din ejendom, som du kan vedlægge din beredskabsplan. Kortet skal hjælpe dig, dine ansatte og beredskabet med et hurtigt overblik over ejendommen bl.a. placering af:

 • Olietanke
 • Oplag af olie og kemikalier.
 • Stophaner.
 • Brandslukkere.
 • Brønde.
 • Afløb.
 • Maskiner og materiale til opsamling af spild.
 • Terrænforholdene.
 • Grøfter.
 • Dræn.
 • Vandløb og søer.

Ønsker du at benytte muligheden, skal du kontakte os på telefon 9611 7563 eller på mail: tm@holstebro.dk så vil du få tilsendt vejledning og adgangskode.

Du finder flere oplysninger om muligheden her.

You may also like...