Til huskelisten – fristen for indberetning af vandforbrug til markvanding er 1. februar

indvundne vandmængder

Har du husket at indberette dit vandingsforbrug? Fristen er 1. februar.

Har du et indvindingsanlæg, har du før jul modtaget et brev i din virksomheds e-boks om indberetning af oppumpede vandmængder for 2022. Husk at få indberettet rettidig senest 1. februar 2023, da indberetningen er omfattet af reglerne om krydsoverens-tjek.

I det brev du har modtaget i din e-boks, er der et link du skal bruge til at indberette.

Er du i tvivl, eller har du spørgsmål, kan du skrive en mail til vandindberetning@holstebro.dk, og du vil blive kontaktet.

You may also like...