Tilskud til etablering af vildt-venlige plantninger

Hvis du står overfor at skulle etablere beplatninger i det åbne land har du mulighed for, at søge tilskud til indkøb af planter gennem tilskudsordningen “Plant for Vildtet”‘.

Tilskudsordningen “Plant for Vildtet” er en simpel ordning som yder tilskud til 75% af plantes pris. Det er Naturstyrelsen som administrere ordningen.

Der kan kun vælges mellem udvalgte arter. Der ydes i øjeblikket tilskud til 39 forskellige træ- og buskearter. Arterne kan findes i ansøgningsskemaet til tilskudsordningen.

Ordningen er meget simpel at anvende. Ansøgningsskemaet udfyldes:

  • Dine stamoplysninger indtastes (navn, adresse, ejerlavskode og matrikel nr. mm.)
  • Oplysninger om arealet indtastes (arealtype, jordbund, vindforhold og plantningstype)
  • De ønskede arter og antallet indtastes

Ordningen kan ansøges to gange om året. De ansøgte planter levers den efterfølgende plantningssæson (forår og efterår):

Ansøgningsfrist: 30. april. Udleveringstidspunkt: 1. november til 15. november

Ansøgningsfrist: 31. oktober. Udleveringstidspunkt: 1. april til 15. april

Husk at vælge de arter som passer til lokaliteten. Vi har her på bloggen tidligere lavet et indlæg om netop dette – det kan du læse her.

Tilskuddet samt momsen af tilskuddet er skattepligtigt og indberettes til SKAT. Ønsker du at vide mere om ordningen så gå på Naturstyrelsen hjemmeside “Plant for Vildtet”.

You may also like...