Vidste du, at to-meter bræmmer er blevet til tre-meter bræmmer?

Med den nye landbrugsreform skal to-meter bræmmer omkring søer og vandløb udvides med en meter. 

Fra den 1. januar 2023 skal du minimum have tre meter bræmmer omkring dine søer og vandhuller. Kravet kommer som en del af de nye EU-bestemte krav om God Landbrugs- og Miljømæssig Stand (GLM), som følger med den nye CAP-landbrugsreform.

Kravet gælder alle landbrugere, der modtager direkte betalinger eller betalinger i form af landdistriktsstøtte.

Kravet er en udvidelse af det nuværende krav om to meter-bræmmer langs vandløb og søer. Kravet består i et forbud mod gødskning, sprøjtning, jordbearbejdning og dyrkning i tre-meter bræmmer langs de vandløb og søer, som allerede er udpeget med en to-meter bræmme. Du skal således udvide to-meter bræmmerne med én meter til i alt at udgøre tre-meter.

Søger du ikke arealstøtte eller koblet støtte, er du ikke omfattet af de nye krav, og du kan derfor drive de nuværende to-meter bræmmer som tidligere. Kravene om to-meter bræmmer rundt om beskyttede fortidsminder ændres ikke i 2023. 

Du kan tjekke dine bræmmer omkring søer og vandløb i Internet Markkort (IMK), som du finder ved at logge på Tast selv.

You may also like...