Udbringning af gylle på frossen jord

Fra den 1. februar måtte der igen bringes gylle m.v.* ud på markerne, dog ikke når jorden er frossen.

*Udbringning af husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, restvand, mineralsk gødning (handelsgødning) og affald på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord er ikke tilladt.

Frossen jord

Miljøstyrelsens har lavet en vejledning for udbringning i perioder med frost.  Jorden er frossen, når det ikke er muligt at nedbringe gyllen på bar jord.

På bevokset jord er jorden frossen, indtil jorden er optøet i hele pløjelagets dybde (mindst 15 cm). Ved nedfældning i en etableret afgrøde er det dog tilstrækkeligt, at jorden er optøet til under nedfælderdybde.

Overfladisk nattefrost betragtes ikke som frossen jord, hvis jorden optøs i løbet af dagen. Ved overfladisk nattefrost forstås, at jorden alene er frossen i overfladen. Det vil sige, at det på tidspunktet for udbringningen skal være muligt at konstatere, at jorden er optøet ned til 15 centimeters dybde. De øverste centimer må dog gerne være frosne på udbringningstidspunktet. Den frosne overflade må dog ikke have større omfang, end at den vil blive optøet i løbet af dagen.

Miljøstyrelsen har illustreret dette via 3 skitsetegninger som ses nedenfor.

Udbringning er ikke tilladt, fordi jorden ikke er optøet i hele pløjelagets dybde, og der ikke blot er tale om overfladisk nattefrost, som kan nå at blive tøet op i løbet af dagen.

Udbringning er ikke tilladt, fordi jorden ikke er optøet i hele pløjelagets dybde, og der ikke blot er tale om overfladisk nattefrost, som kan nå at blive tøet op i løbet af dagen.

Udbringning er ikke tilladt, fordi jorden ikke er optøet i hele pløjelagets dybde. Selv om den øverste del af jorden tøes op i løbet af dagen, så vil den nederste del af pløjelaget fortsat være frossen.

You may also like...