Digitale tilsyn på husdyrbrug i Holstebro Kommune, som følge af Covid-19

Kommunerne har fået dispensation fra en række krav i miljøtilsynsbekendtgørelsen foreløbig indtil 31. juli 2021.

Vi skal som udgangspunkt fortsat føre tilsyn med de husdyrbrug, som tilsynsbekendtgørelsens regler omfatter, men dispensationen har blandt andet givet os mulighed for at ændre i form og omfang af visse miljøtilsyn.

Blandt andet har vi fået mulighed for, at føre digitale tilsyn i stedet for fysiske tilsyn. Desuden skal vi ikke nødvendigvis have fokus på alle miljøforhold, men kun på de væsentligste.

Det betyder, at vi i visse situationer vil gennemføre tilsynet digitalt over telefon/tablet og f.eks. bede dig om at tage fotos af flydelag, møddingsplads, placering af olietank, mærkeskilte etc.

Det vil især være de miljøtilsyn, der ikke kan gennemføres udenfor, og hvor der ikke kan holdes 2 meters afstand, som er sundhedsmyndighedernes anbefaling, der gennemføres digitalt.

Tilsyn varsles via din digitale virksomheds postkasse, og det aftales med tilsynsmedarbejderen, hvordan tilsynet gennemføres.

You may also like...