Gyllekøling – varmegenvinding med varmepumpe

Gyllekøling udnytter varme fra gyllen og kan producere så meget varme, at tilbagebetalingstiden ofte kun er 2-5 år.

Gyllekølingsanlæg består af varmeoptagende slanger, der er forbundet til en varmepumpe. Slangerne lægges ned i gyllekanalerne og optager overskudsvarme fra gyllen. Varmepumpen leverer varme til opvarmning af stalde, stuehus eller varmt vand.

Gyllekøling kan installeres i nye og eksisterende stalde. I nye stalde nedstøbes de varmeoptagende slanger i gyllekanalerne. I eksisterende stalde monteres de varmeoptagende slanger i bunden af gyllekanalerne med specielle clips. Installationen i eksisterende stald er dog mere tidskrævende og kan ikke laves i stalde med linespil.

Fordele ved gyllekøling

  • Du sparer energi og penge på opvarmning.
  • Ammoniakfordampning reduceres op til 30 %.
  • Lugt reduceres.
  • Du får bedre arbejdsklima og bedre dyrevelfærd.

You may also like...