Kontrol af produktionsarealet på miljøtilsyn

– Vær godt forberedt og spar tid og penge

Mange landbrug er allerede overgået til stipladsmodellen, hvor der i stedet for antallet af dyr gives tilladelse til et produktionsareal. Har du fået en miljøgodkendelse eller miljøtilladelse til et produktionsareal, så læs videre om, hvordan du bedst forbereder dig på et miljøtilsyn.

På et miljøtilsyn skal vi kontrollere, om produktionen foregår på det tilladte produktionsareal og på de tilladte gulvtyper i hver stald. Derfor har vi brug for, at du har dokumentationen for alle stalde klar, når vi kommer på tilsyn.

Detaljeringsgraden afhænger af om hele stalden er inddraget i produktionsarealet, eller om der er arealer, som er trukket fra. Er der fratrukket mange arealer (krybber, foderautomater, osv.), anbefaler vi, at du har beregninger for hver stald.

Her kan du se tre eksempler på, hvilken dokumentation, vi har brug for:

  • Oversigtstegning (håndtegnet) eller målfast byggetegning med markeringer af produktionsarealer med størrelser
  • Et luftfotokort med markeringer af produktionsarealer med angivelse af størrelser
  • Beregninger for hver stald

Her er et eksempel af beregningen for en smågrisestald inddelt i 4 sektioner med 8 stier med to typer af størrelser, hvor krybbearealer er trukket fra.

Husk derfor at gemme tegninger eller beregninger fra opmålingen af produktionsarealet, så du kan finde dem inden dit miljøtilsyn. Hvis du er forberedt og har dokumentation for produktionsarealerne klar, vil miljøtilsynet være hurtigere.

You may also like...