Tid til den årlige indberetning for IE-husdyrbrug – Vi har gjort det nemt for dig

Det er ved at være tid til at forberede den årlige indberetning, der skal indsendes senest den 31. december.

Vi har gjort det nemt for dig

Du kan nemt og hurtigt indsende din årlige indberetning, ved at benytte Holstebro Kommunes selvbetjeningsløsning. Her kan du nemlig uploade de relevante dokumenter ved brug af formularen ”IE-husdyrbrug – Årlig indberetning”. Selvbetjeningsløsningen finder du på Holstebro Kommunes hjemmeside.

Årlig indberetning

IE-husdyrbruget skal hvert år inden den 31. december indberette følgende oplysninger til kommunen:

 • Logbøger for eventuel miljøteknologi.
 • Dokumentation for miljøledelsessystem.
 • Logbog over gennemførte kontroller.
 • Dokumentation for overholdelse af fodringskrav.

Man skal dog ikke indberette, hvis husdyrbruget har haft tilsyn inden for det seneste kalenderår.

Billede af computer med logo af digital post

De øvrige særregler

Ud over den årlige indberetning skal man som IE-husdyrbrug:

 1. Du skal have et miljøledelsessystem.
 2. Du skal oplære personale og udarbejde oplæringsmateriale.
 3. Du skal udarbejde og følge en plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr og have en beredskabsplan.
 4. Du skal overholde og dokumentere en række fodringskrav.
 5. Du skal anvende energieffektiv belysning.
 6. Du skal reducere støvemissioner fra staldanlæg.
 7. Du skal underrette Holstebro Kommune, hvis du ikke kan overholde vilkårene i godkendelsen samt kravene for IE-husdyrbrug.
 8. Du skal senest 4 uger efter driftsophør anmelde dette til Holstebro Kommune.

Hvem er omfattet af reglerne?

Følgende husdyrbrug er IE-brug  

 • husdyrbrug med flere end 750 stipladser til søer,
 • husdyrbrug med flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller
 • husdyrbrug med flere end 40.000 stipladser til fjerkræ.

Yderligere oplysninger

Du kan læse mere på om de enkelte særregler på miljøstyrelsens hjemmeside.

You may also like...