Er du klar til miljøledelse?

Hvorfor miljøledelse?

IE-husdyrbrug skal have et miljøledelsessystem. Det er ønsket om at gøre dig som landmand bekendt med de besparelser og miljøforbedringer, der kan hentes ved miljøledelse, der ligger til grund for implementeringen. Med miljøledelse får dit husdyrbrug nemlig mulighed for at opnå både miljømæssige og driftsøkonomiske fordele.

Hvornår skal jeg have miljøledelse?

For IE husdyrbrug der får en ny godkendelse (§16 a) gælder kravet om et miljøledelsessystem umiddelbart. Miljøledelse er fastsat som en generel regel, og § 12-godkendte IE-husdyrbrug skal derfor af egen drift have indført miljøledelse senest den 21. februar 2021.

Er dit IE-husdyrbrug miljøgodkendt efter §16 a skal du senest den 31. marts sammen med den årlige indberetning til kommunen fremsende dokumentation for dit miljøledelsessystem.

Her finder du hjælp

Har du ikke et miljøledelsessystem, så har Miljøstyrelsen fået udviklet to systemer, der frit kan anvendes. Miljøstyrelsens nye mini miljøledelsessystem sikrer, at husdyrbruget nemt kan overholde kravene i loven, og at der kan fremlægges dokumentation herfor. Samt et mere omfattende miljøledelsessystem med en række bilag, som kan bruges efter behov.  Du finder de to systemer her.

Du kan selv bestemme, hvilket miljøledelsessystem du vil anvende, men du skal sørge for at kunne dokumentere, at kravene overholdes.

You may also like...