Hvad er en indskærpelse?

Vi indrømmer det gerne – En gang imellem tager vi tingene for givet i landbrugsgruppen. Vi tror for eksempel, at alle ved, hvad en indskærpelse er. Det viser sig dog ofte, når vi er ude på tilsyn, at mange ikke ved hvad en indskærpelse er.

En indskærpelse er en venlig påmindelse om, hvilke regler der gælder – som et gult kort. En indskærpelse gives derfor, når der ved tilsyn konstateres, at en eksisterende regel eller gældende lovgivning ikke overholdes. Du kan f.eks. få en indskærpelse, hvis du ikke overholder et vilkår din miljøgodkendelse, eller hvis du ikke har flydelag på din gyllebeholder.

Da en indskærpelse ikke kan indeholde nye bestemmelser, kan den ikke påklages til anden myndighed.

Lidt modsat er det med et påbud. Her er der tale om, at kommunen laver nye regler for den ansvarlige for forholdet, for at stoppe eller minimere risikoen for forurening. Ikke et rødt kort, men nye spilleregler.

 

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte os på tlf. 96117563 eller sende os en mail på husdyrbrug@holstebro.dk

You may also like...