Etablering af udsprinklingsanlæg – vær opmærksom på opsamlingsbeholderen

Hvis du ønsker at etablere et anlæg til udsprinkling af restvand fra din ensilageplads, kan du gøre det uden først at anmelde det til Kommunen. Der er dog nogle væsentlige ting, som du skal være opmærksom på.

Der må ikke udsprinkles i perioder, hvor jorden er vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket. Derfor skal opsamlingsbeholderen til restvandet være forholdsvis stor, så vandet kan opbevares i de perioder, hvor det ikke må udsprinkles. Man kan ikke blot etablere en mindre beholder med en stor pumpe, da man så ikke kan undgå at skulle udsprinkle i ovenstående perioder.

Der er udarbejdet et landsdækkende byggeblad for udsprinklingsanlæg. I Midt og Vestjylland regner det dog mere end i andre dele af landet, og de lokale forhold gør, at det kan kræve en større beholder for at anlægget lever op til lovgivningens krav.

Vi anbefaler, at kapaciteten af opsamlingsbrønden beregnes ud fra følgende reviderede formel fra byggebladet:

Vbuff = A x 0,0320 m

Vi anbefaler, at pumpekapaciteten (q1) og seneste pumpestart (Vdagsnedbør) beregnes ud fra byggebladets formler:

q1 = Vbuff / 10 t og Vdagsnedbør = A x 0,007 m3/m2

Arealet der udsprinkles på bør minimum være på størrelse med opsamlingsarealet og overholde de krav, der er angivet i byggebladet.

Eksempel

Hvis vi har et opsamlingsareal (A) på 3.000 m2

  • Opsamlingsbrønden skal være 96 m3 (Vbuff = 3.000 m2 x 0,0320 m = 96 m3)
  • Pumpekapaciteten skal være 10 m3/t (q1 = 96 m3/ 10 t ≈ 10 m3/t)
  • Seneste pumpestart skal være ved 21 m3 ( Vdagsnedbør = 3.000 m2 x 0,007 m3/m2 = 21 m3)
  • Udspredningsarealet bør minimum være 3.000 m2

I forbindelse med miljøtilsyn skal du kunne dokumentere, at udsprinklingsanlægget lever op til lovgivningens krav.

Hvis vi vurderer, at dit udsprinklingsanlæg ikke lever op til reglerne vedr. opbevaring og håndtering af restvand, vil det som udgangspunkt blive indskærpet, at anlægget skal dimensioneres korrekt eller tages ud af brug.

You may also like...