Majs ved vandløb – er din majs i fare?

Holstebro Kommune er ved at udføre vandløbsvedligeholdelse efter fastsatte terminer i de enkelte vandløbsregulativer. Kommunens entreprenør er blevet opmærksom på, at der mange steder står uhøstet majs på markerne langs vandløbene. Ved vedligeholdelse med mejekurv er der behov for et arbejdsbælte på ca. 3 m, hvilket betyder, at det visse steder bliver nødvendigt at køre i kanten af majsmarken, hvis den ikke forudgående er høstet. Det vil så omfatte ca. 1 m udenfor den dyrkningsfri bræmme fastlagt efter vandløbsloven.

Eventuelle spørgsmål kan rettet til  Henrik Fastergaard på tlf. 96117806.

Vandløbsvedligeholdelse

Vandløbsvedligeholdelse

You may also like...