Drømmer du om en sø?

Har du lyst til at anlægge en ny sø eller et nyt vandhul på din ejendom? Nye søer og vandhuller giver liv, skaber atmosfære og kan være en fryd for øjet. Naturmæssigt er søer og vandhuller især til  gavn for padder og vandinsekter, men “vandet” er også et plus for en række planter.

Anlæggelse eller ændring af søer og vandhuller forudsætter næsten altid en dispensation fra kommunen. Med ’ændring’ menes for eksempel oprensning, ændring af formen, sløjfning eller udsætning af ænder og fisk i eksisterende vandhuller.

Tilladelse til nyanlæg eller ændring af søer og vandhuller skal normalt meddeles af Holstebro Kommune. Du kan søge via Byg og Miljø ved at følge et af følgende links (ansøg om sø/vandhul), (ændre sø/vandhul), (udsætte dyr i sø /vandhul).

I vandhulsfolderen findes en masse gode råd om hvordan man anlægger et godt og smukt vandhul.

 

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte os på tlf. 96117563 eller sende os en mail på husdyrbrug@holstebro.dk

You may also like...